Verboden ingrepen

Ingrepen op gewervelde dieren waarbij gevoelige lichaamsdelen verwijderd of beschadigd worden zijn verboden. Het couperen van oren en staarten van honden en het blokstaarten bij paarden bijvoorbeeld is dus niet toegelaten

In volgende uitzonderlijke gevallen is het wel toegestaan (om diergeneeskundige reden):

  • in het kader van bestrijding van dierziektes
  • bij specifieke ingrepen om het dier gemakkelijker of veiliger in te schakelen in de bedrijfsvoering of om de voortplanting van de soort in te perken.

Deze ingrepen zijn bepaald bij wet en vermeld in de bijlage van het KB van 17 mei 2001. Andere ingrepen zijn verboden.

Pijnlijke ingrepen moet altijd onder verdoving gebeuren.

Dieren met een verboden ingreep mogen niet verhandeld worden of deelnemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden. Ook als de ingreep werd verricht in een land waar dat wel toegestaan is, is deelname of verhandeling niet toegestaan.

Om een ingreep toe te staan wordt rekening gehouden met volgende criteria:

  • graad van aantasting van het dierenwelzijn
  • mogelijke (blijvende) verminking van het dier
  • nagestreefde doel en het bestaan van diervriendelijkere alternatieven
  • efficiëntie van de uitvoering.

Een dier alleen ‘mooier maken’ is geen criterium.

Wetgeving

pdf bestandWet van 14.08.1986 over de bescherming en het welzijn van dieren (274 kB)

pdf bestandKB 17 mei 2001 toegestane ingrepen op gewervelde dieren.pdf (122 kB)

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn