Vergunning als vervoerder

Als je dieren commercieel vervoert, heb je een vergunning als vervoerder van dieren nodig. Deze vergunning is 5 jaar geldig. De vergunning is gratis.

Net zoals bij de keuring van het vervoermiddel wordt er een onderscheid gemaakt naargelang de duur van het transport (kort en lang) en de diersoorten (landbouwhuisdieren en niet-landbouwhuisdieren).

Het transport is meer dan enkel het vervoeren. Het omvat eveneens het lossen, het stallen en het laden tijdens tussenstops. Bij de bepaling van kort of lang transport, moet je hiermee rekening houden.

Aanvraag vergunning vervoerder

 

Type vergunning Type transport Binnenland Grensoverschrijdend
Type 1 Enkel kort transport Minder dan 12u Minder dan 8u
Type 2 Kort + lang transport 12u of meer 8u of meer
 

Aanvraag vergunning vervoerder

 
Vergunning vervoer landbouwhuisdieren én niet-landbouwhuisdieren Aanvragen bij het FAVV
Vergunning landbouwhuisdieren Aanvragen bij de provinciale controle-eenheid van het FAVV
Vergunning niet-landbouwhuisdieren Aanvragen bij de dienst Dierenwelzijn (zie hieronder)
 

 

Aanvraag vergunning vervoer niet-landbouwhuisdieren

Dienst Dierenwelzijn
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel

 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn