Vergunning transport en keuring voertuig

Aanvraagformulier

Met het formulier kan je volgende aanvragen:

 • Vergunning Type 1
 • Vergunning Type 2
 • Keuring voertuig
 • Een verlenging van de vergunning Type 1 of Type 2

docx bestandAanvraagformulier vergunning transport of keuring voertuig.docx (60 kB)

Procedure

De procedure kan 4 weken duren. Vraag daarom tijdig, minstens  4 weken voor het transport, je vergunning of keuring aan. Voor de keuring van het voertuig is een controle ter plaatse nodig.

Vul het formulier bij voorkeur digitaal in en stuur het per mail naar dierenwelzijn@vlaanderen.be. Je mag het ook afprinten en per post versturen.

Aandachtspunten

 • Vul alle gevraagde rubrieken in zoals het KBO nummer. Als je geen KBO-nummer hebt, mag je dit zo vermelden.
 • Voeg steeds volgende documenten bij wanneer het om een transport van landbouwdieren gaat:
  • een lijst met de namen van de chauffeurs
  • een kopie van het getuigschrift van vakbekwaamheid van elke chauffeur
 • Voeg steeds volgend document bij wanneer het om een lang transport gaat:
  • een noodplan
 • Vermeld steeds alle gebruikte vervoermiddelen ook als er geen keuring nodig is. Wanneer je gebruik maakt van een aanhangwagen, moet je de wagen, die de aanhangwagen trekt, niet opgeven als daar geen dieren in vervoerd worden.
 • Als de aanvraag onvolledig is, kan ze niet worden behandeld.

Kostprijs en geldigheidsduur

Er zijn geen kosten verbonden aan de vergunning en de keuring van het voertuig. Zowel de vergunning als het keuringscertificaat zijn 5 jaar geldig.

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn