Vergunning vervoerder van dieren

Als je dieren commercieel vervoert over een afstand van minstens 65 km, heb je een vergunning als vervoerder van dieren nodig. Bovendien moet ook het transportmiddel erkend zijn als het om lang transport gaat.

Types vergunningen

Er zijn 2 types van vergunningen:

Type vergunning Type transport Binnenland Grensoverschrijdend
Type 1 enkel kort transport minder dan 12u minder dan 8u
Type 2 kort + lang transport 12u of meer 8u of meer

Aanvraagprocedure

Bij de dienst Dierenwelzijn:

Noodplan

Bij de aanvraag voor type 2 vergunning voegt de aanvrager een voorbeeld van een noodplan voor één van de trajecten bij. Dit noodplan is een document dat een vervoerder die lang transport uitvoert voor iedere reis moet opstellen en dat de chauffeur moet bijhebben. Het omvat minstens:

  • instructies voor de chauffeur over wat hij moet doen in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals een dier dat plots ziek of gewond raakt, een panne aan het voertuig, een ongeluk of vertragingen.
  • nuttige contactgegevens zoals noodnummers, de contactgegevens van de hoofdzetel van de transportfirma en eventueel contactgegevens van plaatsen waar de dieren kunnen afgeladen worden.

Wetgeving