Verhandelen van dieren

Aan het verhandelen van dieren zijn enkele algemene voorwaarden verbonden. Belangrijke aandachtspunten:

 • gratis weggeven valt ook onder verhandelen
 • particulieren moeten zich hier ook aan houden

Algemene voorwaarden

Het is verboden om dieren te verhandelen die

 • duidelijke ziektesymptomen hebben
 • frauduleus zijn ingevoerd of illegaal zijn gehouden
 • niet of te vroeg gespeend zijn
 • een verboden ingreep hebben ondergaan
 • zwervend, verloren of achtergelaten zijn
 • geverfd of kunstmatig gekleurd zijn
 • niet op de positief lijst staan (voor reptielen en zoogdieren)

Het is verboden om

 • valse informatie over het dier te geven zoals over de leeftijd, de afkomst, de benaming.
 • te adverteren met foto's van andere dieren dan de dieren die worden aangeboden
 • bedrieglijke publiciteit te voeren om de verkoop van een dier te bevorderen.
 • korting te geven op de verkoopprijs

Bijkomende voorwaarden voor de verhandeling van honden 

 • honden moeten minstens 8 weken oud zijn
 • de dieren moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn
 • de verkoper moet de dieren laten registeren op het adres van de koper
 • het paspoort van de hond moet onmiddellijk meegegeven worden
 • erkende kwekers en asielen mogen honden alleen verhandelen als de dieren een primovaccinatie kregen tegen: 
  • het parvovirus
  • het distempervirus
  • kennelhoest (bordetellose en para-influenza) 
  • hepatitis contagiosa canis

Bijkomende voorwaarden voor de verhandeling van katten

 • katten moeten minstens 12 weken oud zijn
 • de dieren moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn
 • de verkoper moet de dieren laten registeren op het adres van de koper
 • katten moeten gesteriliseerd of gecastreerd zijn, tenzij de koper een erkende kweker is
 • erkende kwekers en asielen mogen katten alleen verhandelen als de dieren een primovaccinatie kregen tegen:
  • panleucopenie
  • rhinotracheïtis 
  • feline leucose
   Wanneer aangetoond kan worden (bv door middel van een SNAP-test) dat een kat reeds drager is van het feliene leucose-virus, is een primovaccinatie hiertegen niet verplicht.

Wetgeving

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn