Verrijkingsmateriaal voor varkens

Varkens zijn nieuwsgierige en intelligente dieren die van nature graag wroeten en exploreren. Om aan hun natuurlijke behoeften te kunnen voldoen moet hun omgeving voldoende complex zijn. Daarom moet je aan alle dieren voldoende en adequaat verrijkingsmateriaal geven.

Soorten verrijkingsmateriaal

Verrijkingsmateriaal kan je indelen in 3 groepen:

  • Categorie 1: materiaal dat voldoet aan de huidige eisen, 
  • Categorie 2: materiaal dat is toegelaten maar dat je moet aanvullen of combineren met materiaal uit categorie1. 
  • Categorie 3: materiaal dat je niet mag gebruiken. 

Als varkenshouder moet je regelmatig de gebruikte verrijkingsmaterialen beoordelen. Als uit deze beoordeling blijkt dat de dieren het verrijkingsmateriaal (zelfs uit categorie 1) onvoldoende gebruiken of dat bepaalde diergebonden indicatoren teveel afwijken, moet je ander of meer verrijkingsmateriaal (bv. grotere hoeveelheid of vaker verstrekt) voorzien of moet je meerdere verrijkingsmaterialen combineren. 

Welk materiaal te gebruiken?

Voldoet het verrijkingsmateriaal?

Sinds 1 september 2018 moet je het materiaal van minstens 5 hokken minimaal 1 keer om de 3 maand beoordelen. De ingevulde formulieren of het excelbestand dat je hiervoor gebruikt, moet je op elk moment kunnen tonen aan de inspectiedienst.

Het verrijkings- of afleidingsmateriaal moet aan een aantal criteria voldoen. Eén van de belangrijkste is dat de varkens voldoende interesse en/of toegang hebben en dus exploratief gedrag vertonen. Daarnaast zijn er andere indicatoren die al dan niet dierafhankelijk zijn.

Het is dus belangrijk om het materiaal te beoordelen en evalueren.

Meer info

Meer informatie over verrijkingsmateriaal:

Wetgeving

 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn