Verzorging van varkens

Er zijn voldoende én bekwame medewerkers beschikbaar.

Alle dieren worden minstens eenmaal per dag gecontroleerd.

Er is voldoende verlichting (vast of draagbaar) voor een grondige controle van alle varkens elk willekeurig tijdstip.

De dieren zitten in groepen. Eens de groepen gevormd zijn, komen er zo weinig mogelijk dieren bij. Het groeperen van varkens gebeurt zo vlug mogelijk, bij voorkeur vóór of anders uiterlijk één week na het spenen.

Het is verboden om systematisch kalmeermiddelen toe te dienen aan de dieren om het toevoegen aan een groep te vergemakkelijken. Dit kan slechts op advies van een dierenarts en in uitzonderlijke gevallen.

Zieke of gewonde varkens moeten onmiddellijk en op gepaste wijze verzorging krijgen. Als de situatie niet verbetert, dan raadpleeg je de dierenarts. Indien nodig zonder je de dieren af in een passend onderkomen met een geschikte bedding.

Varkens mogen tijdelijk worden opgesloten in een aparte box waar ze zich makkelijk moeten kunnen omdraaien, als ze:

  • buitengewoon agressief zijn
  • door andere varkens zijn aangevallen
  • ziek of gewond zijn

Dieren die buiten gehouden worden, moeten worden beschermd tegen slechte weersomstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico's.

Op he bedrijf mogen er geen ingrepen op het bedrijf plaatsvinden die niet zijn toegelaten. Castratie, staartamputatie of knippen van tanden mag enkel bij biggen jonger dan 7 dagen. Staartamputatie of knippen van tanden mag niet routinematig gebeuren. Bij staartbijten en andere gedragsproblemen moet je eerst de omgevingsfactoren of beheerssystemen aanpassen en moet je maatregelen nemen om deze te voorkomen.

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn