Vloeren varkensstallen

De vloeren zijn effen maar niet glibberig. Het ontwerp, de uitvoering of het onderhoud mogen geen letsel of pijn veroorzaken bij de varkens.

De betonnen roostervloeren hebben volgende afmetingen:

Varkens Minimale balkbreedte Maximale spleetbreedte
Biggen 5 cm 1,1 cm
Gespeende varkens 5 cm 1,4 cm
Mestvarkens 8 cm 1,8 cm
Bevruchte zeugen en gelten 8 cm 2,0 cm

De industriële toegelaten afwijking is 3 mm. De spleet die grenst aan de muur mag iets breder zijn dan de norm als de varkens er niet in kunnen trappen.

De varkens hebben een propere en comfortabele ligruimte met een adequate waterafvoer. Alle dieren kunnen tegelijk liggen, rusten, zich uitrekken en normaal opstaan.

De varkens moeten elkaar kunnen zien. Zeugen en gelten mogen in de laatste week vóór het werpen en tijdens het werpen uit het zicht worden gehouden.

Wetgeving

pdf bestandKB 15.05.03 Bescherming van varkens in varkenshouderijen.pdf (116 kB)

 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn