Voorwaarden transportmiddel

Het vervoermiddel moet aan een aantal eisen voldoen vóór het mag ingezet worden om dieren te vervoeren:

 • de dieren mogen zich niet kunnen verwonden
 • de dieren moeten beschermd zijn tegen extreme temperaturen, slechte weersomstandigheden en klimaatveranderingen
 • de dieren mogen niet kunnen ontsnappen of eruit vallen
 • er moet een anti-slipvloer zijn
 • er moet voldoende ventilatie zijn
 • er moet voldoende verlichting zijn om de dieren goed te kunnen controleren
 • de maximale hellingsgraad van de laadbruggen wordt vastgelegd
 • het vervoermiddel moet gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn
 • jonge dieren moeten over strooisel beschikken

Bij lang transport van landbouwhuisdieren zijn er volgende bijkomende voorwaarden:

 • het dak moet in een lichte kleur zijn en goed geïsoleerd
 • er moet een mechanisch ventilatiesysteem en een temperatuurregistratie- en monitoringsysteem aanwezig zijn
 • de binnentemperatuur moet tussen de 5°C en 30°C blijven
 • er moet een ‘tracking en tracing’-satellietnavigatiesysteem aanwezig zijn. Dit laatste is niet verplicht als het om het vervoer van geregistreerde paarden gaat
 • alle dieren moeten over voldoende strooisel beschikken

Regelgeving

pdf bestandBijlage I, Hoofstuk 2, Verordening 1/2005 Bescherming van dieren tijdens het vervoer.pdf (68 kB)

pdf bestandBijlage I, Hoofstuk 6, Verordening 1/2005 Bescherming van dieren tijdens het vervoer.pdf (69 kB)