Werking van een handelszaak

Voor het verhandelen van dieren gelden algemene regels.

Informatieplicht

Het erkenningscertificaat wordt op een zichtbare plaats uitgehangen.

Er moet duidelijk zichtbaar voor het publiek aangegeven staan dat de dieren voor permanente huisvesting nood hebben aan grotere verblijven met een meer gevarieerde inrichting.

Bij de kooien moet de naam van de dieren vermeld staan . Bij reptielen, amfibieën en vissen is bijkomende informatie nodig.

De koper krijgt de nodige richtlijnen met betrekking tot voeding, huisvesting en verzorging van het dier. Op zijn verzoek krijgt hij ook een gedateerd overdrachtsbewijs met de datum, naam van de verkoper en de koper, soort en aantal dieren.

Tussenpersoon voor de verkoop van honden en katten

Honden en katten mogen niet verkocht worden in een dierenhandelszaak.

Er mogen catalogussen, aankondigingen en advertenties met daarin adressen waar men honden of katten kan kopen ter beschikking worden gesteld van de klanten. Voor elke hond die op die manier wordt verhandeld, wordt het identificatienummer duidelijk vermeld.

Om kopers bewust te maken van hun keuze, overloopt de verantwoordelijke van de winkel een vragenlijst en geeft hij/zij advies bij het kiezen van een hond.

Bezoekrapport van de dierenarts

Afhankelijk van het type inrichting moet de contractdierenarts 1x per maand of per 3 maand op controle komen. De bezoekrapporten moeten 2 jaar worden bijgehouden.

Bij verandering van dierenarts moet dit aangetekend gemeld worden aan de dierenarts en aan de dienst Dierenwelzijn.

Wijzigingen of stopzetting

Bij wijzigingen in de uitbating of van contactgegevens moet de dienst Dierenwelzijn ingelicht worden.

Bij stopzetting van de activiteit moet het erkenningscertificaat worden teruggestuurd en de contractdierenarts verwittigd.

Wetgeving