Werking van een kwekerij

Verhandelen van dieren

Er zijn algemene voorwaarden voor het verhandelen van dieren. Voor honden en katten zijn er bijkomende specifieke regels. Daarnaast is het verboden om:

 • vrouwelijke dieren meer dan 3 maal per 24 maanden te laten werpen
 • te fokken door verschillende rassen te kruisen
 • met meer dan 7 verschillende rassen te kweken

Administratie kwekerij

Volgende documenten maken deel uit van de administratie en moeten beschikbaar zijn bij controle:

Inventaris

De inventaris vermeldt alle vrouwelijke fokdieren die geregistreerd zijn op het adres van de kwekerij. Het aantal  mag  niet meer zijn dan de maximumcapaciteit vermeld in de erkenning. De verantwoordelijke schrijft alle vrouwelijke dieren in vanaf de eerste dekking met volgende informatie:

 • een volgnummer
 • datum van aankomst in de kwekerij
 • het ras
 • het chipnummer
 • als het dier niet meer aanwezig is: datum van vertrek en bestemming / datum van overlijden

De gegevens van een hond waarmee niet meer mee gefokt wordt maar die op de kwekerij blijft, worden doorstreept met één enkele lijn.

De inventaris wordt gedurende minstens 2 jaar na het vertrek van het laatste vrouwelijk dier bewaard.

Worpfiche

Per worp is er een worpfiche (of foksteekkaart) op met volgende gegevens:

 • het chipnummer van moeder- en vaderdier
 • de worpdatum
 • het chipnummer van de jongen
 • het aantal geboren en gespeende jongen
 • de datum van vertrek en de gegevens van de koper of het nummer van het garantiecertificaat

De koper kan de gegevens van de worpfiche raadplegen, maar niet de gegevens van andere kopers.

De worpfiche moeten minstens 2 jaar na het vertrek van het moederdier bewaard worden.

Garantiecertificaat

Bij de verkoop van een hond of kat wordt een waarborg over de gezondheid van het dier onder de vorm van een garantiecertificaat gegeven met volgende gegevens:

 • een volgnummer
 • chipnummer, ras en geboortedatum van het dier
 • naam, adres, HK nummer van de verkoper
 • naam, adres van de koper
 • handtekening van de verkoper
 • datum van verkoop

Het garantiecertificaat wordt minstens 6 maand bewaard. Als de worpfiches en het register verwijzen naar het garantiecertificaat, moeten ze 2 jaar worden bijgehouden. Als er bijkomende waarborgen zijn,  dan staan deze in een afzonderlijk document of in een afzonderlijke rubriek na de handtekeningen.

Richtlijnen voor opvoeding en vragenlijst

Om kopers bewust te maken van hun keuze wordt een een vragenlijst overlopen en advies gegeven bij het kiezen van een hond.

De koper van een hond krijgt schriftelijke richtlijnen voor voeding, huisvesting en verzorging van het dier samen met de gepast advies over de opvoeding. Deze richtlijnen worden een maand voor het eerste gebruik ter goedkeuring aan de dienst Dierenwelzijn voorgelegd.

Een model van goedgekeurde opvoedkundige richtlijnen is beschikbaar.

Bezoekrapport van de dierenarts

Hobbykwekerij: de contractdierenarts bezoekt de kwekerij minstens 2x per geboren nestje.

Beroepskweker en kweker-handelaar: de contractdierenarts bezoekt minstens 1x per maand de kwekerij met een minimum van 2 bezoeken per geboren nestje.

De bezoekrapporten moeten 2 jaar worden bijgehouden.

Bij verandering van dierenarts moet dit aangetekend gemeld worden aan de dierenarts alsook aan de dienst Dierenwelzijn.

Register (enkel voor kweker-handelaar)

In het register noteer je als kweker-handelaar de aangekochte honden / katten met volgende gegevens:

 • herkomst
 • datum van aankomst in de kwekerij
 • datum van controle door de dierenarts, ondertekend door de dierenarts
 • de datum van vertrek en de gegevens van de koper of het nummer van het garantiecertificaat

Als de dieren afkomstig zijn van een niet-erkende kweker, worden de gegevens van de  identiteitskaart van de verkoper genoteerd.

De dieren mogen pas verkocht worden na een quarantaine van minstens 5 dagen en na onderzoek en goedkeuring door de contractdierenarts.

Alle verhandelingen moeten binnen de 48 uur genoteerd worden in het register.

Kweker-handelaar

Een kweker-handelaar kan honden of katten aankopen, ook uit het buitenland. Deze dieren worden in het register genoteerd.

De kwekers en landen die honden en katten invoeren moeten voldoen aan de voorwaarden uit Bijlage II van het KB van 2007 en moeten erkend zijn.

Wijzigingen of stopzetting

Bij wijzigingen in de uitbating, contactgegevens moet de dienst Dierenwelzijn ingelicht worden.

Bij stopzetting van de activiteit moet het erkenningscertificaat worden teruggestuurd en de contractdierenarts verwittigd.

Wetgeving