Wijziging van de erkende inrichting

Alle wijzigingen meld je aan de Inspectiedienst Dierenwelzijn (artikel 2 van KB van 27 april 2007).

Bij een verhuis of een verandering van categorie (bijv. van hobbykweker naar beroepskweker) verandert je HK-nummer.

Wat? Hoe melden aan de dienst Inspectie?
Verandering van contractdierenarts

Je bezorgt binnen de 8 dagen na het sluiten van een nieuw contract volgende documenten :

  • een kopie van het nieuwe contract
  • een kopie van de brief van de opzeg van het contract met de vorige dierenarts
  • bewijs van aangetekend schrijven van de opzeg
Verhuis Een erkenning is adresgebonden. Je moet een volledig nieuwe aanvraag doen en je stuurt het vorige erkenningscertificaat terug.
Verandering van adres als gevolg van een wijziging door de gemeente (bv. hernummering van de straat) Je meldt dit via mail of brief met vermelding van de oude en de nieuwe gegevens.
Verandering van telefoon of mailadres Je meldt dit via mail of brief met vermelding van de oude en de nieuwe gegevens.
Verandering aan de inrichting (verhoging maximumcapaciteit, uitbreiding van ruimtes, andere diersoort, …) Je doet een volledig nieuwe aanvraag.
Overname door een andere beheerder

Je bezorgt binnen de 2 maanden het formulier van de overname, samen met een nieuw contract met de dierenarts.

docx bestandAanvraag overname.docx (18 kB)

doc bestandContract met de dierenarts.doc (39 kB)

Stopzetting van de inrichting Je stuurt binnen de maand het erkenningscertificaat terug.

 

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn