Wijzigingen in het kennelbesluit

De erkenningsvoorwaarden waaraan een asiel, pension, kwekerij (honden / katten) en dierenhandelszaak moeten voldoen, zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 maar dateren al van 1997. Een actualisering van de regelgeving was noodzakelijk.

In overleg met verschillende partners en sectoren met een vertegenwoordiging van zowel asielen, kwekerijen, handelszaken als dierenartsen en met het advies van de Raad voor Dierenwelzijn zijn de erkenningsvoorwaarden aangepast.

Erkenningsaanvragen die zijn ontvangen voor 11 april 2019, zullen worden behandeld volgens het KB van 27 april 2007. Alle erkenningsaanvragen die na 11 april zijn ontvangen, moeten voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Reeds bestaande erkende inrichtingen krijgen tijd om zich in orde te brengen met de nieuwe regelgeving. Ze zullen een brief ontvangen van de dienst Dierenwelzijn in de eerste helft van mei 2019.

Alle erkenningen worden omgezet in erkenningen van onbepaalde duur.

 

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn