Wijzigingen in het kennelbesluit - handelszaken

Wat verandert er voor handelszaken?

Verhandelen van dieren

Vanaf wanneer?

Adverteren: adverteren met foto’s van andere dieren dan de dieren die effectief worden aangeboden is verboden. nu
Korting: elke vorm van korting op de verkoop van dieren is verboden. nu
De richtlijnen over het houden en verzorgen van de verkochte diersoort die moeten meegeven worden aan de koper, mogen  ook digitaal. 1 oktober 2019
Tussenpersoon: wanneer u als tussenpersoon optreedt voor de verhandeling van honden, moet u de lijst met vragen opgenomen in bijlage IX niet meer overmaken. nu

Infrastructuur en inrichting

Vanaf wanneer?

Huisvesting: u moet duidelijk zichtbaar voor het publiek aangegeven dat de dieren voor permanente huisvesting nood hebben aan grotere verblijven met een meer gevarieerde inrichting nu

Reptielen: alle reptielen, behalve slangen, hebben  UV-verlichting.

1 oktober 2019

Reptielen en amfibieën: alle territoriale dieren zitten afzonderlijk om conflicten te vermijden.

1 oktober 2019
Aquariumvissen: het water van  elk aquarium wordt gezuiverd door een individueel of gecentraliseerd filtersysteem 1 oktober 2019
Kleine knaagdieren en konijnen: kleine knaagdieren en konijnen moeten beschikken over knaagvoorwerpen en verstopplaatsen 1 oktober 2019

Nieuwe normen: er gelden nieuwe minimumnormen
vb. verblijven voor fretten moeten minimum 3 niveaus hebben, de minimale hoogte voor kooien voor konijnen is verhoogd, ...

pdf bestandBVR 24.05.2019 wijziging KB 27.04.2007 voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (afmetingen en verblijven).pdf (2.25 MB)

1 maart 2020

Brandalarm: de lokalen waar de dieren zitten, zijn uitgerust met een brandalarmsysteem dat een alarmcentrale verwittigt.

1 januari 2021
 

Personeel

Vanaf wanneer?

Diploma's en getuigschriften: ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid heeft één van de volgende diploma’s of getuigschriften behaald: 

De verantwoordelijke zorgt voor een opleiding voor de personeelsleden die niet over één van bovenstaande diploma’s of getuigschriften beschikken en betrokken  zijn bij de verzorging van de dieren.

1 januari 2024

Controle door de contractdierenarts

Vanaf wanneer?

De contractdierenarts vult bij elk bezoek een bezoekrapport in met volgende informatie: 

  • de datum van het controlebezoek en de handtekening van de contractdierenarts
  • bij behandeling: de diersoort, het identificatieteken als dat van toepassing is, de diagnose en de behandeling van elk dier
  • bij euthanasie: de diersoort, het identificatieteken van de dieren en de reden van de euthanasie
  • eventuele aanbeveling: over het welzijn, de gezondheid, de hygiëne, het gedrag en de socialisatie van de dieren. 
1 oktober 2019
Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn