Wijzigingen in het kennelbesluit - pensions

Wat verandert er voor pensions?

Infrastructuur en inrichting

Vanaf wanneer?

Vloeren: roostervloeren zijn verboden.
Geperforeerde vloerprofielen mogen voor een beperkt deel gebruikt worden op voorwaarde dat ze voldoende steun geven aan de poten, volledig verwijderd kunnen worden en niet boven een mestkelder liggen.

1 januari 2024

Buitenbeloop: gezonde honden moeten minstens 2 uur per dag, 5 dagen per week, toegang hebben tot een buitenbeloop.
Uitzondering: honden met niet-gespeende jongen, honden in quarantaine of afzondering .

Wanneer de honden geen permanente toegang hebben tot het buitenbeloop, worden de honden minstens 2 uur per dag, 5 dagen per week uitgelaten.  De pensionhouder of de verantwoordelijke moet dit kunnen aantonen met bijvoorbeeld camerabeelden of chipregistratie.

1 januari 2024
Groepshuisvesting: indien mogelijk moeten de honden in groep (minstens per 2) zitten.
Afwijkingen zijn mogelijk bij agressie, ziekte of wanneer de pensionhouder of verantwoordelijke verwacht dat de hond niet langer dan 1 maand deel kan uitmaken van een stabiele groep.
1 januari 2024

Brandalarm: de lokalen waar de dieren zitten, zijn uitgerust met een brandalarmsysteem dat een alarmcentrale verwittigt.

1 januari 2021
 

Reptielen: alle reptielen, behalve slangen, hebben  UV-verlichting.

1 oktober 2019

Reptielen en amfibieën: alle territoriale dieren zitten afzonderlijk om conflicten te vermijden.

1 oktober 2019
Kleine knaagdieren en konijnen: kleine knaagdieren en konijnen moeten beschikken over knaagvoorwerpen en verstopplaatsen 1 oktober 2019

Personeel

Vanaf wanneer?

Diploma's en getuigschriften : ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid heeft één van de volgende diploma’s of getuigschriften behaald: 

  • dierenzorg (niveau secundair onderwijs)
  • bachelor agro- en biotechnologie: dierenzorg 
  • diergeneeskunde 
  • asielmedewerker, uitgereikt door de Vlaamse overheid, dienst Dierenwelzijn
  • diploma’s of getuigschriften die door de minister als evenwaardig zijn erkend

De verantwoordelijke zorgt voor een interne opleiding voor de personeelsleden die niet over één van bovenstaande diploma’s of getuigschriften beschikken en betrokken  zijn bij de verzorging van de dieren.

1 januari 2024

Controle door de contractdierenarts

Vanaf wanneer?

De contractdierenarts vult bij elk bezoek een bezoekrapport in met volgende informatie: 

  • de datum van het controlebezoek en de handtekening van de contractdierenarts
  • bij behandeling: de diersoort, het chipnummer, de diagnose en de behandeling van elk dier dat hij behandelt
  • bij euthanasie: de diersoort, het chipnummer en de reden van de euthanasie
  • afwijkend gedrag: de diersoort, het chipnummer en het afwijkend gedrag
  • eventuele aanbevelingen: over het welzijn, de gezondheid, de hygiëne, het gedrag en de socialisatie van de dieren. 
1 oktober 2019
Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn