Dieren kweken

Erkenningsplichtig

Honden en katten

Vanaf 3 nesten per jaar is voor de kweek van honden en katten een erkenning nodig van de dienst Dierenwelzijn. 

Zonder erkenning mag je maximum 2 nestjes per jaar hebben en ben je een occasionele kweker. Een occasionele kweker:

 • geeft geen garantiecertificaat, maar als het dier overlijdt door de ziekte van Carré, parvovirose of hepatitis contagiosa canis bij honden en panleucopenie, infectieuze peritonitis of feliene leucose bij katten, heeft de koper binnen een bepaalde periode recht op de terugbetaling van de aankoop van het dier.
 • mag niet adverteren op zoekertjessites
 • mag wel advertenties plaatsen in dierenhandelszaken en in de gespecialiseerde pers mits vermelding van het chipnummer van de hond / kat
 • mag een erkenning aanvragen maar moet dan ook voldoen aan al de verplichtingen van een erkende inrichting
 • moet voldoen aan andere regelgeving die van toepassing is bv. een correcte identificatie en registratie van honden 

Opgelet. Een occasionele kweker kan geen niet-gesteriliseerde kat aankopen.
Katten moeten immers gesteriliseerd zijn vóór verkoop tenzij de koper een erkende kweker is.
Wie met katten wil kweken, moet dus een erkenning aanvragen.

Andere diersoorten

Er is geen erkenning nodig van de dienst Dierenwelzijn. Andere regelgeving is wel van toepassing.

Voorwaarden erkende kwekerij
Personeel en opleiding

Het aantal personeelsleden wordt bepaald door het aantal volwassen dieren.

De verantwoordelijke of een vast personeelslid moet voldoen aan de opleidingsvoorwaarde. Dit geldt niet voor hobbykwekers.

Honden / katten verhandelen

Alleen erkende kwekers mogen honden / katten verhandelen.

Enkel een kweker-handelaar mag honden / katten aankopen en invoeren voor verdere verkoop. Dit wordt bijgehouden in het register.

 • Binnenlandse honden / katten 

De dieren moeten in DogID / CatID geregistreerd zijn op de eerste verantwoordelijke, dus op de verkoper. 

 • Ingevoerde honden / katten

Het transport en de invoer moeten conform de regelgeving zijn. De dieren moeten afkomstig zijn van een erkende kweker of uit een erkend land. 

Types erkende kwekers

Een hobbykweker

 • maximum 5 nestjes per jaar
 • kweekt met maximum 3 rassen
 • verkoopt uitsluitend honden / katten afkomstig uit de eigen kwekerij

Een beroepskweker

 • kweekt met maximum 7 rassen
 • verkoopt uitsluitend honden / katten afkomstig uit de eigen kwekerij

Een kweker-handelaar

 • minstens 5 vrouwelijke fokdieren
 • minstens 10 nestjes per jaar uit eigen kweek
 • kweekt zelf met maximum 7 rassen
 • verkoopt honden / katten afkomstig uit de eigen kwekerijen
 • mag honden / katten verkopen die zijn aangekocht uit binnen- of buitenland
Erkenning: voorwaarden en aanvraag
Verandering van gegevens

Melden van verandering van gegevens:

 • contactgegevens
 • beheerder
 • contractdierenarts

Als je de kwekerij stopt, moet je dit melden bij de dienst Dierenwelzijn en het erkenningscertificaat terugsturen.

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn