Dieren verhandelen

Wat valt onder 'verhandelen van dieren'?

Het begrip 'verhandelen' is gedefinieerd bij wet en omvat:

 • het in de handel brengen, te koop aanbieden, verkopen
 • houden, verwerven, vervoeren, tentoonstellen met het oog op verkoop
 • ruilen, ten kosteloze of bezwarende titel afstaan

Dus gratis weggeven valt ook onder verhandelen.

Dierenhandelszaak

Een handelszaak die dieren verhandelt, ook als ze niet toegankelijk is voor het publiek, heeft een erkenning van de dienst Dierenwelzijn nodig als dierenhandelszaak.
Handelszaken die uitsluitend ongewervelde dieren, vissen als visaas en levende vissen in bassins en bestemd om in vijvers te leven verhandelen, moeten geen erkenning hebben.
Een dierenhandelszaak mag geen honden of katten verhandelen. Enkel kwekers mogen dit doen.

Meer informatie over de erkenning als dierenhandelszaak
Meer informatie over de erkenning als kweker (honden / katten)

Aandachtspunten

Het is verboden om

 • valse informatie over het dier te geven zoals over de leeftijd, de afkomst, de benaming.
 • te adverteren met foto's van andere dieren dan de dieren die worden aangeboden
 • bedrieglijke publiciteit te voeren om de verkoop te bevorderen.
 • korting te geven op de verkoopprijs
 • dieren te verhandelen aan jongeren onder de 16 jaar zonder uitdrukkelijke toelating van de ouders of voogd
 • dieren te verhandelen die
Verhandelen van honden

Voor de verhandeling van honden zijn er volgende bijkomende regels:

 • honden moeten minstens 8 weken oud zijn
 • het is verboden om honden te verhandelen die niet geïdentificeerd en op de verkoper geregistreerd zijn
 • de verkoper moet de hond laten registeren op het adres van de koper
 • de verkoper moet het paspoort van de hond onmiddellijk meegegeven 
 • enkel erkende hondenkwekers mogen adverteren in algemene media
 • occasionele kwekers en particulieren mogen enkel adverteren in gespecialiseerde media
   
Verhandelen van katten

Voor de verhandeling van katten zijn er volgende bijkomende regels:

 • katten moeten minstens 12 weken oud zijn
 • het is verboden katten te verhandelen die
  • niet geïdentificeerd en op de verkoper geregistreerd zijn 
  • niet gesteriliseerd of gecastreerd zijn, tenzij de koper een erkende kattenkweker is of in het buitenland woont
 • de verkoper moet de kat registeren op het adres van de koper
 • enkel erkende kattenkwekers mogen adverteren in algemene media
 • particulieren mogen enkel adverteren in gespecialiseerde media